+381 23 771 340
23272 Novi Bečej, Kumanački drum 11

InjectMaster

APV PS 120
APV PS 200
APV PS 300
APV PS 500
previous arrow
next arrow
APV PS 120
APV PS 200
APV PS 300
APV PS 500
previous arrow
next arrow
Shadow

Prednosti:

 • dubina ubrizgavanja đubriva na dubinu od 6 cm.
 • šiljasti radni organi ne oštećuju koreni sistem biljaka
 • broj diskova 25
 • radna brzina od 7-8 km/h
 • delovi koji su u neposrednom kontaktu sa tečnim đubrivom su od nerđajučeg čelika
 • mogućnost primene kod raznih biljnih kultura

InjectMaster je mašina koja se koristi za ubrizgavanje tečnog đubriva u zemlju na dubinu od oko 6 cm neposredno kod korenog sistema biljaka. Mašina se sastoji od diskova na čijem obodu se nalaze šiljasti radni organi preko kojih se tečno đubrivo ubraizga u zemlju. Zahvaljujući tome što radni organi ne prosecaju zemljište može se koristiti kod ozimih kultura, pašnjaka, tra vnjaka i sličnih kultura. Mogućnost primene tečnih azotnih đubriva u različitim odnosima mešanja sa vodom čime se u periodima kada nema dovoljno padavina pospešuje dejtvo usvajanja hranjivih materija i time pospešuje razvoj biljaka. Primena tečnih đubriva ima nebrojano više prednosti u odnosu na granulisana. Neke od prednosti su:

 • visoka efikasnost primene u svim klimatskim zonama, uključujući i sušne,
 • ujednačenija pr imena, odnosno tačna distribucija doze po površini,
 • mogućnost korišćenja u različitim fazama vegetacije useva,
 • Azot se nalazi u sva tri oblika: amidni, amonijačni i nitratni,
 • Niska cena po jedinici aktivnog sastojka u poređenju sa granularnim oblicima.
 • Mnogostruko veća usvojivost u poređenju sa granularnim, pogotovo u sušnim periodima.